PHIẾU ĐẶT MUA SÁCH
" Rượu Vang, Món Quà Của Thượng Đế "
I. Loại sách Số lượng Đơn giá
1. Ấn bản b́a cứng (hard cover)
(có 2 b́a, 1 cứng, 1 mềm, cả 2 đều in màu, và có thêm 6 trang trong)
450.000 VNĐ
2. Ấn bản b́a mềm (softcover) 400.000 VNĐ
Giảm giá, Chiết khấu 0 %
II. Cước phí

- Trong lănh thổ Việt Nam: ....................Miễn phí....................................

- Các nước khác: ..................................................................................
(Sẽ thông báo kèm theo xác nhận đơn đặt hàng)

III. Thanh toán : 
IV. Thông tin người mua
Họ tên : *
Địa chỉ : *
Đ.thoại : *
email :

( Sách sẽ được gửi đến địa chỉ yêu cầu trong ṿng 1 tuần kể từ ngày nhận đủ tiền thanh toán. )

Nếu muốn gửi sách cho người khác, xin điền thông tin vào đây

Now you can Buy through paypal!
Hard Cover or Soft Copy

Phát hành độc quyền tại Việt Nam và các nước khác (trừ Mỹ) bởi


FB International Co., Ltd,
Tel: 024 3872.2054 - Fax: 024 3872.6507
Contact by email

Tất cả mọi tác quyền trong website này, kể cả h́nh ảnh, đều được bảo vệ theo luật pháp Việt Nam và Công Ước Quốc Tế. Không ai được sao chép hay ghi lại trong bộ nhớ điện tử hoặc chuyển dịch phần nào của website bằng bất cứ phương tiện ǵ, dù là điện tử, cơ khí, chụp h́nh, ghi âm, mà không có sự cho phép trước.[Mục lục]   [Đầu mỗi chương]   [Phiếu đặt mua sách]   [Danh sách rượu ngon]

 [Design by VNPEC.COM]

 
 
 
 
Hard Cover or Soft Copy